A.M.A.D (Associació de Musicoterapeutes Artterapeutes i Dansaterapeutes d’Europa)

Inicis, Fonaments, Funcionaments i Metes.

Aquesta associació neix de la unió i col·laboració d’algunes ànimes creients i creatives, els camins de les quals els van anar guiant cap a l’Artteràpia, la Musicoteràpia o la Dansaterapia, i on les seves experiències els van mostrar que les Teràpies Artístiques o Creatives flueixen per una llera comuna, i per tant es complementen amb facilitat i naturalitat. A partir d’aquí i constatant la manca de regulació i de suports per desenvolupar-se en l’àmbit professional, i l’absència d’una entitat que col·labori en la difusió i defensa del sector, hem decidit concretar les nostres creences i fer-les realitat amb creativitat. A.M.A.D té entre els seus objectius primaris desenvolupar programes, projectes i serveis de caràcter  interdisciplinaris i multiculturals buscant l’excel·lència per a que els seus associats brindin un servei de veritable qualitat. Col·laborarem amb els estudiants i els nous professionals que necessitin tutories, supervisió i suport, o que desitgin realitzar pràctiques en diferents centres que col·laborin amb aquesta associació. Crearem, amb l’ajuda de tots/es, una bossa de treball que respecti i fomenti unes relacions i condicions laborals més justes dins del sector, transmetent d’aquesta manera els principis i l’ideari de l’associació. Per poder formar part del nostre somni, i fer-te’l teu, simplement T’ HAS DE FER SOCI, pagant una petita quota anual o semestral, en el cas de ser estudiants. A partir d’aquest moment, qualsevol soci podrà beneficiar-se de la seva condició proposant projectes, participant, sol·licitant espais per realitzar les seves practiques, i ajuda i suport per consolidar els seus tallers i la seva professionalització. Quants més serem part d’A.M.A.D major serà els nostre poder per realitzar els nostres somnis i consolidar les TERÀPIES CREATIVES i ARTÍSTIQUES en tot el continent.

La nostra associació neix de la unió i col•laboració entre ànimes creients i creatives, que s’han unit al camí que els guia cap a l’Artteràpia, la Musicoteràpia i la Dansateràpia, ja que les experiències li han mostrat que les Teràpies Artístiques o Creatives flueixen cap a un objectiu en comú i, per tant, es complementen amb facilitat i naturalitat.

AMAD té entre els seus objectius primaris desenvolupar programes, projectes i serveis interdisciplinaris i multiculturals, de creació comunitària i acció social, i sobretot socials, buscant l’excel•lència per als seus associats, brindant un servei de qualitat real, utilitzant l’Art com a mitjà de transformació, i fent possibles projectes d’inclusió social. Es per aixó que tots els nostres projectes estàn enfocats a fomentar activitats d’interès social, cultural i terapèutic.

Col•laborem amb els estudiants, els nous professionals, altres entitats, que necessiten tutories, supervisions i suport, o que desitgen realitzar les seves pràctiques a diferents centres amb els quals col•laborem.

Teixent conexions entre persones, tractant de crear una xarxa de conteciò i suport.

Anem creant una borsa de treball que respecti i fomenti relacions i condicions laborals justes, dins del sector, transmetent així els principis i ideals d’aquesta associació.

Després de la crisi sanitària del COVID-19, estem encara més convençudes que l’art és una eina real i potent d’ajuda per fer front a les seqüeles que aquesta pandèmia està deixant en tota persona, un instrument real per a la transformació social, un canal de comunicació i expressió, per a l’assossec i la creació d’una comunitat. A través de l’art i la cultura podem promoure valors estables i forts, desenvolupar un canvi de consciència i canviar així la nostra societat.

És per això que un dels nostres principals objectius és donar a conèixer les potencialitats reals de la música, la dansa i l’art com a instruments de transformació social, per fomentar la inclusió social, la integració i un esperit comunitari.

És per això que tots els objectius dels nostres projectes estan enfocats a obtenir un canvi real tant a nivell individual, com social i comunitari. Creiem fermament que l’Art permet el creixement cultural quantitatiu i qualitatiu de la ciutat, des del reconeixement de la diversitat d’expressions culturals i des de les diferents capacitats. Entre els nostres objectius hi ha el de garantir i millorar la salut de la ciutadania, promovent les relacions comunitària i posant èmfasi en la salut emocional de qualsevol persona. A més a més, utilitzem l’art com a instrument terapèutic, contribuint a la qualitat de salut de la ciutat. Apoderant persones i col•lectius en la superació de problemes i desigualtats. mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives per la creació i presentació d’espectacles artístics, promovent l’acció comunitària. Millorant la cohesió i inclusió social de col•lectius a risc d’exclusió en “activitats normalitzades”. Promovent i defensant la igualtat per totes les persones. La nostra missió és contribuir a l’atenció, la promoció i l’acompanyament de persones més desafavorides i en risc d’exclusió, amb particular atenció a l’acompanyament i la promoció de persones amb trastorns de salut mental, de la gent gran i de les dones. La nostra intenció és donar a conèixer la importància de la música i l’art com a eines de cohesió, inclusió social i creació de comunitat.

Utilitzem la música, la dansa i l’art, com a instruments per difondre missatges de pau, cohesió, integració, utilitzant-les com a vies per connectar les persones dins d’una comunitat i percebre’n l’esperit.

Treballem per

 Crear apoderament

 Crear comunitat

 Crear salut, benestar i energia.

La nostra intenció és demostrar que mitjançant l’art les persones puguin passar per l’experiència de connectar amb els altres, amb

Trobar-se a un mateix i amb l’esperit de l’univers.

La nostra missió és acompanyar les persones, amb una atenció particular a col•lectius que pateixen trastorns mentals severs, gent gran, dones o en risc d’exclusió, a sentir-se part d’una cosa més gran i sentir a través de la música la connexió amb les persones i l’univers. La música, el ritme, la dansa, estimulen la unió, la comunitat i l’esperit més gran. La nostra missió és utilitzar l’art per poder caminar junts com a comunitat i demostrar que és possible crear un món més just i inclusiu

Valors:

Fomentar la cohesió social i el benestar, la salut a través de la musicoteràpia, dansateràpia i l’artteràpia. Promoure l’art com a instrument necessari per al canvi i la trasformació social. Fomentar i promoure valors com: pau, honestedat, sensibilitat, gratitud, humilitat, respecte, responsabilitat, amistat, companyonia, el sentit de pertinença a un grup, el suport entre iguals, la tolerància, la voluntat, el compromís, la disciplina amb un mateix i amb la resta, la solidaritat i l’empatia. Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. Fomentem i apoderem persones i col·lectius en risc d’exclusió a través d’activitats artístiques inclusives i igualitàries