Comissió Directiva

Gustavo Plafnik
Gustavo PlafnikPresident
Enrica Tifatino
Enrica TifatinoVicepresident
Sergi Cobas Gonzalez
Sergi Cobas GonzalezSecretari - Tresorer
Silvia García Hortigosa
Silvia García HortigosaVocal
Laura Redonda
Laura RedondaVocal

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS ÈTICS DE L’ ASSOCIACIÓ DE MUSICOTERAPEUTES, ARTTERAPEUTES Y DANSATERAPEUTES D’ EUROPA (A.M.A.D.) (2016)

VIGÈNCIA: Aquest contingut serà revisat com a mínim cada 2 anys dins la reunió del’assemblea de Socis.

PRINCIPIS GENERALS: El Terapeuta Creatiu ha de tenir un marc teòric de referència, tot procurant de mantenir o millorar la seva salut i benestar físic i psíquic, formant part d’ una comunitat professional, actuant conforme als estàndards de qualitat i establint cert compromís cap al estudi continu amb l’objectiu d’ ampliar i millorar els propis coneixements.

  1. RESPONSABILIAT CAP AL PACIENT: respecte pel dret i dignitat del pacient, sense discriminar ni explotar, oferint un tractament i servei adequat, contactant amb altres professionals per al benefici del mateix, i actuant de manera competent dins la seva àrea. Ha de saber dictaminar el final del tractament , en quan aquest ja no produeixi millores , mantenir la confidencialitat i la neutralitat , així com treballarà sobre las bases d’ un acord explícit amb el pacient per contemplar la orientació a prendre, el resultat buscat i la duració aproximada del tractament en qüestió.
  1. RESPONSABILITATS CAP AMB ELS ALTRES PROFESSIONALS: mostrar sempre Respecte i Honradesa amb els altres companys/es , i mantenir un contacte interprofessional en el cas de ser necessari. No perjudicar el prestigi de cap altre professional. Un Terapeuta Creatiu o Artístic no farà una intervenció a una persona si aquesta ja està rebent Musicoteràpia, Artteràpia o Dansateràpia per part 0 d’algun altre professional.
  1. RESPONSABILITAT CAP A LA PROFESSIÓ: El Terapeuta Creatiu te la responsabilitat de contribuir a millorar la professió i procurar sempre per augmentar el propi nivell de coneixement, ja que cal tenir en compte que, en tot moment, està representant a una comunitat de professionals a la qual cal atorgar un PRESTIGI.
  1. RESPONSABILITAT CAP A LA COMUNITAT/ÀMBIT PÚBLIC: Donar a conèixer la MUSICOTERÀPIA, L’ARTTERÀPIA i la DANZATERAPIA.
  1. HONORARIS I REMUNERACIÓ: El Terapeuta Creatiu accepta les quotes acordades, però no accepta regals o favors que puguin comprometre la seva decisió i propi judici. Aquesta remuneració ha de ser justa.
  1. INVESTIGACIÓ: El Terapeuta Creatiu protegeix el benestar dels participants, obtenint una prèvia autorització per part seva i fent que la seva participació sigui VOLUNTÀRIA i pugui retirar-se en qualsevol moment, sempre garantint-ne la confidencialitat. En les publicacions s’ assignaran els mèrits de tots/es els contribuents sense donar cap tipus d’ informació enganyosa o distorsionada.
  1. RESPONSABILITAT CAP AL ESTUDIANT: com educador o supervisor, donarà un coneixement actualitzat i avaluarà les habilitats dels alumnes, identificant les seves limitacions i proporcionant-li una supervisió i retroalimentació adequada, distingint clarament la diferència entre fer una classe o una teràpia, no es donarà responsabilitats a persones no qualificades sense supervisió. Caldrà mantenir la confidencialitat en el progrés o fracàs del estudiant.

El comitè en totalitat d’aquesta Associació serà l’ encarregat de controlar l’eficiència que apliquen els associats i els principis anteriorment esmentats.